Středoevropské fórum Olomouc 267.jpgStředoevropské fórum Olomouc 260.jpg C:\fakepath\piazzeta_zakres.jpgStředoevropské fórum Olomouc 266.jpgStředoevropské fórum Olomouc 265.jpgStředoevropské fórum Olomouc 264.jpgStředoevropské fórum Olomouc 263.jpgStředoevropské fórum Olomouc 261.jpgStředoevropské fórum Olomouc 262.jpgStředoevropské fórum Olomouc C:\fakepath\ctverec10.jpgStředoevropské fórum Olomouc 951.jpgStředoevropské fórum Olomouc 952.jpgStředoevropské fórum Olomouc 953.jpg

Středoevropské fórum Olomouc

návrh: Šépka architekti / Jan Šépka, Václav Derner / 2009
projekt: di5 / Petr Lošťák, Tomáš Lohniský / 2009 - 2011
investor: Ministerstvo Kultury ČR - Muzeum umění Olomouc
náklady: cca 425 mil. Kč 


Řešení proluky v sousedství Muzea umění navíc v bezprostřední návaznosti na dominantu protějšího kostela Panny Marie Sněžné, je nelehkým úkolem. Jedná se o nejužší místo ve středu historické části Olomouce, které v sobě snoubí dva světy. Na jedné straně je to drobné měřítko středověké parcelace, na straně druhé zde začíná velké měřítko paláců, církevních a vojenských objektů Předhradí. Velikost objektů a samozřejmě smysl koncepce je v takto složité situaci naprosto klíčovým momentem.

Koncepce se pokouší čerpat inspiraci z obou měřítek, z obou protikladných světů. Drobnější velikost se uplatňuje respektováním všech pěti parcel. Opakováním stejné výšky říms i střech u jednotlivých domů se řada sceluje a vzniká tak dojem jednoho areálu, který navazuje na přilehlý objekt Muzea umění, tedy na velké měřítko. Rozčlenění nového muzea do jednotlivých objektů není formálním aktem, jenž by pouze předstíral kulisu pěti staveb, ale díky nutnému oddělení jednotlivých funkcí jako jsou výstavní sály, knihovna, vstupní dvorana nebo knihkupectví a občerstvení se forma rozdělení nabízela automaticky. Rozdílná délka jednotlivých domů reaguje na různou velikost požadovaných funkcí.