tribuna vodních sportů Račice 1248.jpgtribuna vodních sportů Račice 1249.jpgtribuna vodních sportů Račice 1259.jpgtribuna vodních sportů Račice 1260.jpgtribuna vodních sportů Račice 1263.jpgtribuna vodních sportů Račice 1241.jpgtribuna vodních sportů Račice 1242.jpgtribuna vodních sportů Račice 1243.jpgtribuna vodních sportů Račice 1240.jpgtribuna vodních sportů Račice 1244.jpg

tribuna vodních sportů Račice

návrh: di5 / Martin Votřel, Tereza Vaňková / 2014
investor: ČSK


Zadáním studie byla rekonstrukce stávající tribuny v areálu vodních sportů v Račicích. V koncepci návrhu byl kladen důraz na nenarušení jedinečného génia loci. Urbanistické řešení i architektonický návrh vycházející z místních podmínek a evokující svými liniemi vodní vlny. Důkladnou analýzou provozu areálu byly doplněny chybějící vazby pro lepší propojení nových i stávajících objektů. Návrh se také snaží o maximální využití stávajícího terénu pro konstrukci nových objektů. Byl kladen důraz na ekonomičnost a bezproblémovou etapizaci stavby.