vládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1011.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1012.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1015.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1008.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin C:\fakepath\benin.rvt-ThreeD-{3D}9_3D pohled 1_3.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1009.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1010.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1013.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1014.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin C:\fakepath\benin 2d pro web - Výkres - 05 - plan de situation 1-5000.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1017.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1018.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1019.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1020.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1021.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1022.jpgvládní administrativní budova, Cotonou, Benin 1023.jpg

vládní administrativní budova, Cotonou, Benin

návrh: di5 / Martin Votřel, Tomáš Lohniský, Petr Lošťák / 2012
investor: Republika Benin
náklady: 38 000 000 Euro

 

Hmota je navržena jako maximálně jednoduchý kubus o 17 podlažích. Lapidárnost tvaru propůjčuje objektu důstojný vzhled, potřebný pro jeho reprezentativní funkci, a jednoznačně odlišuje budovu od výškových staveb komerčního sektoru. Hmota se výrazně uplatňuje i v dálkových pohledech. Jednoduchost tvaru je rozehrána neustále se měnící kompozicí zrcadlových panelů inteligentní předsazené fasády.

V Beninu slunce svítí ze všech stran a úhlů, pro regulaci vnitřního klimatu a míry oslunění jsou tedy navrženy polohovatelné stínící panely. Zrcadlový povrch panelů při různém natočení zobrazuje fragmenty svého okolí - geometricky jednoduchá fasáda tak získává další rozměr. Vnější povrch stínících panelů pak plní i doplňkovou funkci jako fotovoltaická elektrárna. Panely se předpokládají částečně transparentní a to z důvodu zachování světelného komfortu interiéru. Sluneční energie dopadající na plášť budovy je tedy buď odražena, nebo přeměněna na energii elektrickou, využitelnou pro vnitřní provoz - zejména pro ventilaci objektu. Předsazená fasáda tedy nejen eliminuje přehřívání interiéru, ale rovněž zlepšuje energetickou bilanci budovy. Polohování panelů je hydraulické a předpokládá se jednak užití řídícího systému i částečná možnost polohování samotnými uživateli. Vyšší investiční náklady do stínící technologie budou vyrovnány nižšími provozními náklady. Za předsazenou fasádou je pak skryta vlastní prosklená fasáda objektu, která již není vystavena přímému slunečnímu záření. Díky tomu může být fasáda tvořena lehkým fasádním systémem s jednoduchým zasklením s nízkými pořizovacími náklady. Fasáda je tvořena pevnými a otvíravými prvky ve variabilním poměru. Nárožní partie budovy jsou po celé výšce ozeleněny keři a stromky rostoucími v kontejnerech v prostoru mezi fasádami. Zeleň funguje jako filtr mezi exteriérem a interiérem a zpestřuje plášť budovy i její vnitřní prostory. Obdobným způsobem jsou ozeleněny také prosklené fasády vnitřního atria.

Vnitřní dispozice objektu je dána logickým a přehledným členěním čtvercového půdorysu. Uprostřed půdorysu je navrženo čtvercové atrium přes celou výšku objektu, v nejvyšším podlaží zastřešené proskleným pláštěm s otvíravými prvky. Toto atrium umožňuje prosvětlení a provětrání vnitřního traktu budovy a přispívá k efektivní regulaci vnitřního klimatu. Kolem atria jsou seskupena komunikační a hygienická jádra.

Zbytek půdorysu je v typických podlažích tvořen zcela volnou plochou, kterou je možno dispozičně a provozně členit přesně na míru požadavkům uživatele - od velkoprostorové kanceláře typu open space až po tradiční trojtrakt s individuálními kancelářemi. Na ozeleněné nárožní části fasády navazují uvnitř budovy respiria a shromažďovací prostory. 

Parkování je umístěno do suterénu z důvodu uvolnění atraktivních prostor ve vstupním podlaží. Kapacitu garáží je možno výrazně navýšit rozšířením suterénu směrem k řece. V suterénu se dále počítá s umístěním prostorů technického zařízení budovy. 

Ve vstupním podlaží je navrženo prostorné foyer, procházející celou hloubkou objektu a otvírající se do vertikálního prostoru centrálního atria. Prostor foyer opticky pokračuje rovněž v exteriéru na obou stranách budovy, kde je v parteru vymezena veřejná pobytová plocha v šíři a povrchové úpravě shodné s foyer. Na straně k řece je tato plocha ukončena na široké terase vybíhající nad vodní hladinu. Ve vstupním podlaží jsou dále umístěny lobby, kancelářské prostory s největší návštěvností veřejnosti a provoz restaurace.

rendrovaná animace ke shlédnutí na youtube