Administrativní budova Sokolovská

Architektura

Architekti Headhand s.r.o.

Kategorie

Administrativa, Statika

Projekt

J. Chládek, M. Janota, D. Hochová, T. Rebrová, J. Šebek, Z. Vonešová, P. Běloušek, K. Martínek, M. Egly, T. Vyšohlíd / 2018 - 2020

Statika

O. Srb, V. Klíma, I. Sengerová, M. Šalplachta

Lokalita

Praha 8 - Karlín

Investor

Ungelt Group - MUDI a.s.

Administrativní budova Sokolovská je situována do nově vznikající zástavby pražského Karlína na Rohanském nábřeží. Hmota objektu je tvarována do písmene „U“ a spolu s plánovaným bytovým domem vytváří plnohodnotný blok s veřejně přístupným vnitroblokem mezi ulicemi Sokolovská, Urxova, Kaizlovy sady a Rohanské nábřeží. Výraz fasády je definován především zaoblenými prosklenými rohy budovy a obkladem ze sklocementových dílců, které na budově vytváří lehce tradiční architekturu tvořenou římsami a pilastry. Díky tomu zapadá budova do kontextu okolní zástavby z 19. století.

Desetipodlažní objekt je navržen jako železobetonový skelet. V suterénu se nachází dvoupodlažní garáže. Přízemí je určeno obchodům a případné restauraci. Zbylá podlaží jsou navržena jako kancelářské plochy ve formátu „shell & core“, díky tomu je pronajímatelný prostor libovolně upravitelný podle potřeb nájemců. V budově nalezneme mimo jiné i zázemí pro cyklisty, zpracování dešťové vody či zelenou pobytovou střechu.

DI5  jako generální projektant zpracovávala dokumentaci pro stavební povolení a následně dokumentaci pro provedení stavby. Budova byla projektována v souladu s moderními standardy pro trvalou udržitelnost. Projekt splňuje certifikaci LEED a byl zpracováván metodou BIM, která velice usnadnila mezioborovou spolupráci a finální koordinaci profesí.

Obytný areál Na Vyhlídce BD Křivoklátská
single-projekt.php