Administrativní budova Sokolovská

Architektura

Architekti Headhand s.r.o.

Kategorie

Administrativa

Projekt

J. Chládek, M. Janota, D. Hochová, T. Rebrová, J. Šebek, Z. Vonešová, P. Běloušek, K. Martínek, M. Egly, T. Vyšohlíd / 2018 - 2020

Statika

O. Srb, V. Klíma, I. Sengerová, M. Šalplachta

Lokalita

Praha 8 - Karlín

Investor

Ungelt Group - MUDI a.s.

Administrativní budova Sokolovská je situována do nově vznikající zástavby pražského Karlína na Rohanském nábřeží. Hmota objektu je tvarována do písmene „U“ a spolu s plánovaným bytovým domem vytváří plnohodnotný blok s veřejně přístupným vnitroblokem mezi ulicemi Sokolovská, Urxova, Kaizlovy sady a Rohanské nábřeží. Výraz fasády je definován především zaoblenými prosklenými rohy budovy a obkladem ze sklocementových dílců, které na budově vytváří lehce tradiční architekturu tvořenou římsami a pilastry. Díky tomu zapadá budova do kontextu okolní zástavby z 19. století.

Desetipodlažní objekt je navržen jako železobetonový skelet. V suterénu se nachází dvoupodlažní garáže. Přízemí je určeno obchodům a případné restauraci. Zbylá podlaží jsou navržena jako kancelářské plochy ve formátu „shell & core“, díky tomu je pronajímatelný prostor libovolně upravitelný podle potřeb nájemců. V budově nalezneme mimo jiné i zázemí pro cyklisty, zpracování dešťové vody či zelenou pobytovou střechu.

DI5  jako generální projektant zpracovávala dokumentaci pro stavební povolení a následně dokumentaci pro provedení stavby. Budova byla projektována v souladu s moderními standardy pro trvalou udržitelnost. Projekt splňuje certifikaci LEED a byl zpracováván metodou BIM, která velice usnadnila mezioborovou spolupráci a finální koordinaci profesí.

Obytný areál Na Vyhlídce BD Křivoklátská
single-projekt.php