BD Křivoklátská

Architektura

M. Votřel, T. Vaňková

Kategorie

Bydlení

Lokalita

Praha

Investor

Czech Property Investments, a.s.

vyzvaná soutěž – úprava návrhu stavby

Návrh byl zpracován s důrazem na maximální zjednodušení původního hmotového řešení objektu za účelem vyšší ekonomičnosti stavby i provozu a soudobého architektonického výrazu. Zároveň bylo pracováno s editací hmoty objektu pro dosažení jedinečné siluety stavby a zdůraznění štíhlosti proporce. Z projektu byly odstraněny všechny zimní zahrady, rozsáhlé zasklené plochy a celkové velmi komplikované hmotvé řešení bylo výrazně zjednodušeno. Pro zajištění venkovní pobytové plochy ke každému bytu bylo zvoleno řešení se čtyřmi prostornými narožními pololodžiemi (k větším bytům) a dvěma menšími lodžiemi (k bytům menším) na každém typickém podlaží. Nárožní pololodžie zajišťují narozdíl od balkonů pocit soukromí uživatele, přičemž zásadně neprodražují obvodový plášť, nezvětšují obvod budovy a plochu ochlazovaných konstrukcí. Zároveň díky stavebně velmi jednoduchému zkosení přesahů stěn propůjčují objektu originální siluetu. Byty v nejvyšším podlaží disponují komfortními střešními terasami.

Byla zachována pozice hlavního vstupu do objektu z Křivoklátské ulice. Vedlejší vstup byl přesunut do kryté pasáže na severní fasádě objektu s ideální vazbou na MHD. Byla zrušena všechna předsazená schodiště na střechu 1.pp, která je vyhrazena pro venkovní pobytové plochy náležící k jednotlivým bytům v 1.np. Zachováno bylo pouze jedno schodiště k hlavnímu vstupu do objektu a bezbariérová rampa.

Administrativní budova Sokolovská BD Lehovec
single-projekt.php