BD Lehovec

Architektura

M. Votřel, T. Vaňková

Kategorie

Bydlení

Lokalita

Praha

Investor

Czech Property Investments, a.s.

vyzvaná soutěž – koncepce návrhu stavby

Hmotové řešení objektu bylo významně ovlivněno akustickými poměry na pozemku. Nutnost respektovat hygienické limity pro venkovní chráněný prostor staveb znemožňuje návrh konvenčního bytového objektu. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení s dvěma protilehlými deskovými objekty doplněnými dvěma transparentními akustickými stěnami. Toto řešení umožňuje orientaci hlavních obytných prostor bytů do zklidněného a ozeleněného atria a doplňkové prosvětlení ostatních prostor bytů skrze zasklenou pavlač. Soukromí jednotlivých bytů je zvýšeno prefabrikovanými krytými lodžiemi, jejichž zelená barva a proměnlivá hloubka dodává fasádám orientovaným do atria svěží a organický ráz souznící s bujnou vegetací, kterou obklopují.

Dispoziční členění objektu je navrženo maximálně funkčně a jednoduše s dvěma schodišti v každém objektu a s byty přístupnými z průběžné pavlače v každém nadzemním podlaží. Pavlač jakožto protihlukovou konstrukci je třeba realizovat v celé délce objektu, její neprůchozí koncové a středové části je však možno přičlenit do užívání jednotlivým bytům. Objekty jsou příčně členěny nosnými stěnami v modulech vhodných pro efektivní návrh parkovacího suterénu. Různými kombinacemi těchto modulů lze dosáhnout odlišných variant bytových skladeb v objektu. Návrh pracuje se svažitým pozemkem a využívá jej pro možnost realizace parkovacích podlaží s minimalizací zemních prací a jejich vyrovnanou bilancí.

BD Křivoklátská BD Eldorádo
single-projekt.php