Fasáda Nekázanka 11

Architektura

di5 / M. Votřel, T. Vaňková, T. Lohninský, S. Gallovičová/ 2014

Kategorie

Inovace, Statika

Lokalita

Praha 1

Investor

Kerrigan Trade CZ, s r.o.

Ocenění

1. cena ve vyzvané soutěži

Zadáním soutěže byl návrh administrativní budovy třídy A jejímž základem bylo vybourání objektu stávající administrativní budovy v ulici Nekázanka na nosnou konstrukci při zachování skeletu a rozšíření/zarovnání jednotlivých stropních konstrukcí 2. – 9. nadzemní podlaží do ulice Nekázanka po úroveň fasád navazujících objektů.

 

Základem návrhu fasády do ulice Nekázanka je lehce předsazené stínění z pravidelného rastru horizontálních hliníkových lamel křídlového průřezu (důvodem je neúnosné přehřívání stávající fasády a snaha investora mít v rámci možností ekologický dům a neřešit to pouze chlazením). Tato rigidní pravidelná osnova je následně atakována zelení (jež v celé ulici naprosto chybí), kterou necháváme z respirií skrytých za lamelami prorůstat fasádou, modifikovat trajektorie jednotlivých lamel a do celé kompozice tak vnést silný organický náboj. Po stranách, kde objekt navazuje na historické fasády sousedů, jsou lamely ponechány vodorovné, aby navazovaly na horizontální štukové římsy, k organickému tvarování dochází uvnitř plochy fasády. Objekt tedy působí mezi svými sousedy jako mimozemšťan, ale mimozemšťan, který se snaží o komunikaci. S podobným principem jako na fasádě pak pracujeme uvnitř objektu – rigidní kancelářský pětitrakt je narušován kubusy vnitřních respirií (přímo navazujících na respiria venkovní, prorůstající do fasády) ve formě skleněných akvárií plných zářivě zelených rostlin, osvěžujících relativně jednotvárný kancelářský prostor podobně jako venkovní zeleň fasádu. Dvorní fasáda je řešena jako negativ uliční fasády. Tam, kde se v ulici do hmoty prolamují lodžie, vznikají ve dvoře zavěšené arkýře. Dvorní fasáda je oproti uliční zcela otevřená, díky její severovýchodní orientaci zde již nejsou aplikovány slunolamy. Četné terasy a arkýře pak vytvářejí podklad pro množství zeleně zvyšující environmentální i estetické parametry dvora. Střechy i terasy jsou bohatě zaplněny stromy a keři, které zakrývají prostou hranolovou nástavbu posledního patra.

Pasport V19 a V21 v areálu Škoda auto Rodinný dům Kyje
single-projekt.php