Rodinný dům Kyje

Architektura

Šépka architekti / J. Šépka / 2011

Kategorie

Inovace

Projekt

di5 / J. Volejník / 2012

Realizace

2012-2016

Statika

di5 / J. Volejník

Lokalita

Praha 9

Investor

soukromá osoba

Ocenění

nominace Mies van der Rohe Award / 2017

Na severním svažitém pozemku v Praze – Kyjích, odkud je pěkný výhledem do údolí, se v současné době nachází šest vzrostlých stromů. Stavba rodinného domu od architekta Jana Šépky se snaží svým malým objemem i charakterem mezi tyto stromy začlenit. Ve zkratce by se tedy dal koncept označit jako „dům v sadu“. Kromě vlivu zahrady měla výrazný podíl na tvar a dispoziční řešení také orientace a svažitost pozemku.

Dům je navržen jako dřevostavba s železobetonovým založením, které je v prudkém svahu minimalizováno pouze na betonovou nohu. Tento složitý úkol řešili statici z di5 založením dřevostavby na železobetonové kruhové stropní desce. Ta je uprostřed podporována ocelovým sloupem, opláštěným železobetonovou monolitickou pohledovou vrstvou. Ocelový sloup je založen na železobetonové monolitické patce, ve které je revizní otvor a šachta pro instalace, které prochází přes základovou patku vnitřkem ocelového sloupu dovnitř dřevostavby rodinného domu. Kromě ocelového sloupu je železobetonová stropní deska stabilizována ocelovou příhradovou konstrukcí přístupové lávky, která je založena na železobetonovém monolitickém základě.

Fasáda Nekázanka 11 Víkendový dům v Louňovicích
single-projekt.php