Golf resort

Architektura

di5 / M. Janota, M. Egly, M. Višňová, Ma. Mráz, O. Souček / B. Kainrathová a D. Pajasová (sadové úpravy) / 2018

Kategorie

Architektura, Bydlení

Projekt

di5 / T. Kainrath , S. Gallovičová, P. Čmelík, V. Zelikov, V. Kouba / 2018-2019

Statika

di5 / O. Srb, I. Sengerová

Lokalita

Praha 4

Investor

Vivus Pankrác s.r.o.

Základní urbanistickou koncepcí bytového souboru je uspořádání hmot, které umožňuje kompaktní zástavbu pozemku. Navržená struktura hledá kompromis mezi hustým osídlením centra města a rozvolněností periferie. Druhým urbanistickým pilířem je jednoduché dopravní napojení, respektive řešení dopravy v klidu, které až na výjimky umisťuje parkování pod zem. Parter nové zástavby se tak přibližuje lidskému měřítku: tvoří jej síť pěších cest, bohaté zahradní úpravy a náměstí se zelení.

Ústředním motivem návrhu jsou dva otevřené bloky – „hnízda“ – skládající se ze tří a čtyř sekcí téhož bytového domu. Sekce (hmoty) v rámci jednoho hnízda jsou v takovém vzájemném vztahu, aby jejich uskupení působilo jako jeden celek. Tomu napomáhá jednotný architektonický výraz, řešení společného dvora (zeleň, mobiliář) nebo důraz na pocit bezpečí budoucích obyvatel (areálové osvětlení, soukromé předzahrádky, branky do hnízda).

Otevřené bloky jsou při ulici V Náklích doplněny o náměstí, které významným způsobem rozšiřuje veřejný prostor a zároveň tvoří vstupní bránu jak do samotného bytového areálu, tak k nedalekému pásu sportovišť podél Vltavy.

Administrativní budova 3, ČEZ Philip Morris Kutná Hora
single-projekt.php