Philip Morris Kutná Hora

Kategorie

Pasportizace

Projekt

di5 / J. Novotný, L. Lehečková / 2011

Lokalita

Kutná Hora

Investor

Philip Morris a.s. ČR

Dokumentace skutečného stavu objektu prachového hospodářství vznikla na objednávku Phillip Morris ČR jako pilotní projekt 3D zaměření.

V první fázi projektu bylo provedeno 3D zaměření objektu a základní fotodokumentace. Proběhlo základní zaměření stavební i technologické části. Následně pak byl v aplikaci Autodesk Revit Architecture vynesen stavební objekt a v aplikaci Autodesk Revit MEP technologické vybavení.

Pro kontrolu a korekci vyneseného modelu byly provedeny 3D soutisky modelu a prostorového scanu, které byly následně úspěšně porovnány s fotodokumentací. Jednotlivé prvky vybavení dostaly svá evidenční čísla a byly jim přičleněny doprovodné informace pro správu technologií. Investorovi byl předán komplexní 3D model ve formátu DWF, který lze prohlížet freewarovou aplikací Autodesk Design Review.

Golf resort Poliklinika Děčín
single-projekt.php