Poliklinika Děčín

Kategorie

Pasportizace

Projekt

di5 / J. Nováková, B. Kainrathová, D. Pivec, T. Lohniský / 2011-2012

Lokalita

Děčín

Investor

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín

Dokumentace skutečného stavu objektu a komplexní technický posudek vznikly na objednávku vlastníka objektu v roce 2011-2012. Objekt se skládá z historické budovy z roku 1938 a z polikliniky z roku 1986.

Na základě historické dokumentace a prvotní fotodokumentace vznikl 3D model obou objektů. Objekt byl poté osazen do geodetického půdorysného vytyčení. Po následném vnitřním proměření proběhla půdorysná a výšková korekce modelu a byly zapracovány další informace typu dispozičních úprav oproti původní dokumentaci, orientace dveří a pozice zařizovacích předmětů. Během několika prohlídek byl prověřen technický stav konstrukcí a poruch a vznikl základní technologický generel.

Výstupy z 3D modelu byly v závěrečné fázi vydány jako klasická 2D dokumentace včetně výkresů hlavních prvků a svislých a vodorovných vedení technologického vybavení. Investorovi byl digitálně předán i 3D model ve formátu DWF. Stav konstrukcí a technologií byl popsán v komplexním technologickém posudku.

Philip Morris Kutná Hora Pilotní pasportizace budov CRAB
single-projekt.php