Pilotní pasportizace budov CRAB

Kategorie

Pasportizace

Projekt

di5 / Leven / 2012

Lokalita

Česká republika

Investor

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Sdružení firem di5 – Leven se stalo vítězem veřejné zakázky s názvem Pilotní pasportizace Centrální registr administrativních budov (CRAB)

Předmětem pasportizace byl sběr dat 261 budov vybraných pro pasportizaci, dále zpracování sesbíraných dat a jejich příprava pro vložení do systému CRAB. Mezi zjištěnými daty jsou například informace o stáří objektů, jejich technickém stavu, energetické náročnosti a detailní zaměření veškerých ploch, které je zpracováno do výkresů ve formátu CAD.  Objekty byly v rámci pasportizace geodeticky zaměřeny, zakresleny dispozice všech podlaží a situace, pořízen podrobný technický popis objektů se zhodnocením jejich technického stavu včetně fotodokumentace.

Samotnému sběru dat předcházelo vypracování metodiky pasportizace, podle které byla tato pasportizace budov a objektů pro CRAB realizována, a která bude sloužit jako závazný předpis pro pasportizaci dalších budov provozovaných libovolnou státní institucí.

Za necelých 5 měsíců byla provedena pasportizace 261 objektů po celé České republice o celkové podlahové ploše 928 075 m2 s 47 800 místností.
Pasportizace byla například zpracována pro objekty: Černínský palác na Hradčanském náměstí v Praze, Hlavní správa Policie ČR v Kongresové ul. v Praze, budovy Krajských soudů v Praze, Plzni, Brně a Ostravě, budova Finančního ředitelství v Českých Budějovicích nebo budova České správy sociálního zabezpečení v Pelhřimov

Poliklinika Děčín Státní opera Praha
single-projekt.php