Letní cvičiště Louny

Architektura

di5 / M. Votřel, T. Vaňková, J. Kusbachová, L. Procházková, M. Egly / 2015

Kategorie

Architektura, Občanské stavby

Lokalita

Louny

Architektonická studie

Motto: Navrhnout areál tak, aby návštěva byla originálním zážitkem pro každého, nikoli jen pro sportovce, aby samotný průchod či průjezd byl zajímavý a zábavný

Důležité je proudění lidí prostorem parku. V celém areálu navrhujeme různé typy průchozích i okružních cest pro různé způsoby pohybu. V koncepční rovině je řešeno zapojení stávajících stavebních objektů – přesun a rozšíření stávající kuželny a úpravy a dostavba sportovní haly s návrhem nové lezecké stěny a zázemím pro potřeby navrhovaného areálu. V souladu s požadavky objednatele je areál nadále koncipován jako uzavíratelný, nicméně se v návrhu rozvíjíme možnosti vstupů a vhledů do areálu a umožňujeme areálem průchody ve více směrech pro intenzivnější zapojení do organismu města.

 

Tribuna vodních sportů Račice Sportcentrum Třebotov
single-projekt.php