Tribuna vodních sportů Račice

Architektura

di5 / M. Votřel, T. Vaňková / 2014

Kategorie

Občanské stavby

Investor

ČSK

Architektonická studie

Zadáním studie byla rekonstrukce stávající tribuny v areálu vodních sportů v Račicích. V koncepci návrhu byl kladen důraz na nenarušení jedinečného génia loci. Urbanistické řešení i architektonický návrh vycházející z místních podmínek a evokující svými liniemi vodní vlny. Důkladnou analýzou provozu areálu byly doplněny chybějící vazby pro lepší propojení nových i stávajících objektů. Návrh se také snaží o maximální využití stávajícího terénu pro konstrukci nových objektů. Byl kladen důraz na ekonomičnost a bezproblémovou etapizaci stavby.

Areál Nemocnice Třebotov Letní cvičiště Louny
single-projekt.php