Areál Nemocnice Třebotov

Architektura

di5 / M. Votřel, T. Vaňková / 2015

Kategorie

Občanské stavby

Lokalita

Třebotov

Investor

Nemocnice Třebotov a.s.

Hlavním principem urbanistického a architektonického návrhu bylo v maximální možné míře zachovat výjimečného génia loci lesoparku. Organická urbanistická struktura respektuje přírodní kvality areálu a přirozenou morfologii terénu – důraz na minimalizaci kácení a terénních úprav. Cílem také bylo využití všech stávajících objektů v areálu, jejich urbanistické, prostorové a funkční propojení s novým organismem areálu. Navrhované objekty mají drobné měřítko a poskytují vysokou míru individuality a soukromí, avšak s možností využívání veškerých služeb areálu. V nově zastavovaných plochách byl záměr dosáhnout povahy lesního rekreačního areálu, nikoli příměstského satelitu. Nové komunikace mají minimální požadovanou průjezdnou šířkou pro jednosměrný provoz navržené jako lesní pěšiny vinoucí se lesoparkem a doplňující stávající síť vycházkových cest.

Rekreační areál Panstvíčko Tribuna vodních sportů Račice
single-projekt.php