Modernizace KNL

Architektura

T. Vaňková, M. Votřel, P. Kabíček, L. Procházková / 2017

Kategorie

Občanské stavby

Lokalita

Liberec

Investor

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Náklady

1 mld. Kč

Ocenění

speciální odměna v soutěži ČKA

Nemocnice bývá svébytným elementem svým měřítkem a strukturou více či méně narušujícím organismus města. Může ale také s organismem města souznít nebo jeho správný vývoj dokonce podporovat.

Problém rozdílného měřítka a odlišné struktury je řešen tvarováním a umísťováním jednotlivých objektů nemocnice jako městských bloků, tak aby navazovaly na urbanistickou strukturu města. Mezi jednotlivými bloky vznikají jasně definované prostory, které se kompozičně a prostorově napojují na okolní ulice. Toto řešení vytváří v areálu důvěrně známé a fungující archetypy jako je ulice či náměstí a dotváří okolní neúplné uliční prostory. Posiluje tak jejich správné fungování a iniciuje budoucí dostavby okolních nedostavěných bloků. Kompaktnost a intenzifikaci bez vytváření nedefinovaných ploch považujeme za základní principy udržitelného rozvoje měst.

Terasy Strašnice Administrativní budova Nekázanka 11
single-projekt.php