Dostavba a přístavba základní školy Neveklov

Architektura

J. Lorenc

Kategorie

Architektura, Soutěže, Rekonstrukce

Projekt

Citlivá dostavba

Realizace

Architektonická koncepční studie

Lokalita

Neveklov

Investor

Město Neveklov

Jedná se o soutěžní návrh, který dále nepokračuje. První částí zadání bylo nahrazení stávající válcové střechy s vikýři (3NP) za jiný tvar konstrukce. Hlavním důvodem byla nedostatečná vodotěsnost stávající střechy a její celkově špatný technický stav. V prostoru pod střechou se nachází třídy, kabinety a jejich zázemí. Investor si tento provoz přál zachovat. Další částí zadání bylo navrhnout nástavbu v západní části budovy, v které by mělo vzniknout minimálně 5 nových tříd.

Nově navržená konstrukce nahrazující stávající válcovou střechu v 3NP je koncipována tak, aby se vyhraňovala od stávajícího architektonického tvarosloví původní budovy. Tato přístavba je koncipována jako lehká dřevostavba obložená bílým čtvercovým plechem kladeným na koso. Cílem Nového tvaru střechy bylo zmírnění příliš velkého měřítka a nevhodného působení stávající budovy. Původní objekt se jeví jako příliš „městský“. Toto vizuální působení by měly upravit právě nové přístavby. Tvar střech je odvozen od zvlněného horizontu okolní krajiny. Střešní krajina tedy navazuje na krajinu okolní. Koncept přístaveb je zvýrazněn také zvoleným typem krytiny a to zelenou extenzivní střechou. Ta je pokryta rozchodníky, netřesky a dalšími podobnými odolnými rostlinami, které nepotřebují téměř žádnou údržbu a rostou na minimální substrátové vrstvě. Výhody této střechy spočívají v tom, že střecha je schopna zadržovat dešťovou vodu v krajině a díky postupnému výparu vody budovu ochlazovat.
Pásová okna jsou odvozena od původní budovy a podporují tvarovou horizontalitu hmoty. Jako stínění jsou navrženy posuvné okenice z perforovaného plechu. Nástavba na západní straně budovy by měla poskytnout prostor pro 5 nových tříd, několik kabinetů a sklad. Obě nové části mají disponovat vlastním sociálním zázemím a budou napojeny na stávající vertikální komunikace. Mezi východní a západní částí jsou navrženy na úrovni 2NP pobytové terasy vhodné pro venkovní výuku. Tyto terasy pak měly být zastíněné pergolou z kovové konstrukce a pohyblivými textilními stínícími prvky Návrh také počítá s doplněním stávajícího školního předprostoru o vlajkový stožár, který by měl být nezbytnou součástí každé státní budovy.

Krajský úřad Karlovarského kraje – Udržitelná proměna budovy B
single-projekt.php