Krajský úřad Karlovarského kraje – Udržitelná proměna budovy B

Architektura

Marek Janota, Pavla Skalická, Jan Lorenc, Tomáš Korb

Projekt

Di5

Realizace

Soutěž

Investor

Krajský úřad Karlovarského kraje (KUKK)

Náklady

489 700 000,- bez DPH

Ocenění

Výhra soutěže

Vítězný soutěžní návrh udržitelné dostavby budovy B řeší úpravu a dostavbu stávající budovy krajského úřadu a jeho okolí. Budova bývalé kasárna byla v této architektonické studii upravena tak, aby lépe sloužila a reprezentovala Karlovarský kraj.

Urbanistické uspořádání stojí na třech pilířích. Prvním pilířem je snaha o co nejefektivnější provozní vazby mezi klíčovými budovami A, B a zastupitelským sálem: příprava na jejich vzájemné propojení. Věříme, že vytvořením jednotného (výchozího) uzlu se zlepší komunikace uvnitř budov i v rámci celého úřadu. Druhým pilířem je respekt ke kontextu místa, který je tvořený solitérními objekty jasně definovaných tvarů i rozměrů. Snažíme se, aby propojením nevznikl nadměrně veliký monolit – pohledová hradba. Z tohoto důvodu jsme zvolili jednopodlažní propojení přes centrální vysunutou recepci. Třetím pilířem jsou úpravy parteru, které reflektují přípravu na centrální vstupní partie a zároveň logičtěji propojují úřad se zastávkou městské dopravy i plánovaným areálem Krajského inovačního centra. Co se týká vlastního návrhu: jednoduchou stávající hmotu budovy B jsme doplnili o zalamovaný objekt přístavby tak, aby byly obě částí odlišitelné (modernizované versus nové), ale zároveň působily jako jeden společně fungující celek. Přístavba začíná jako přízemní objem (vstupní partie), který se zalamuje do formy věže (jednací místnosti a spojovací krček), jejíž páté nadzemní podlaží pokračuje nad střechu domu B (kanceláře a jednací sál se zázemím). Cílem návrhu je vytvoření přívětivého prostředí jak pro návštěvníky úřadu, tak pro zaměstnance.

Zelená spojka
single-projekt.php