Zelená spojka

Architektura

M. Ján, J. Řeháček, E. Iepur, A. Přecechtělová

Kategorie

Architektura, Urbanismus, Soutěže, Bydlení

Realizace

2023, soutěžní návrh

Lokalita

Kladno

Investor

JRD s.r.o.

Byli jsme vyzváni společností JRD do urbanisticko-architektonické soutěže bytového komplexu na Kladně. Řešené území (32 tis m2) se nachází v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží Kladno. V soutěži jsme skončili na krásném druhém místě.

Cílem soutěže byl návrh bytového komplexu s vysokým požadavkem na hrubé podlažní plochy při zachování kvality urbanisticko-architektonického návrhu a ekonomičnosti řešení jako celku. Náš návrh svým hmotovým řešením vytváří chráněný veřejný prostor bez aut, který je oddělen od okolních rušných ulic společnou podnoží. Tento veřejný prostor plný zeleně propojuje předprostor nádraží s bytovými domy i přilehlým sídlištěm Kladna. „Zelená spojka“, jak tomuto místu říkáme, pracuje s výškovými úrovněmi terénu a terasovitou hierarchií prostor pro příjemné obytné prostředí.

Krajský úřad Karlovarského kraje – Udržitelná proměna budovy B Bechyňovo náměstí Přibyslav
single-projekt.php