Rodinný dům Granátová

Architektura

di5 / M. Votřel, T. Vaňková

Kategorie

Rodinné domy

Projekt

.

Lokalita

Slivenec

Investor

soukromá osob

Pozemek pro návrh rodinného domu je situován na jižním svahu na konci zastavěného území obce s výhledem do krajiny. Navrhovaný dvoupodlažní dům je na pozemku posazen na jeho severním okraji, s návazností na přístupovou komunikaci, která k pozemku po celé délce severní strany přiléhá.

Uspořádání dispozice je atypické. Vstup do domu se nachází v horním podlaží a hlavní obytný prostor je v podlaží spodním, které je zahloubeno do svahu. Horní patro je tvořeno pouze dvěma malými objekty a zbývající plocha je řešená jako zelená střecha. Tímto řešením je spodní patro hlavního obytného prostoru z ulice zcela skryto a tím zajištěno absolutní soukromí obyvatel domu. Hlavní obytné patro se otevírá na jih do zahrady.

Jeden z objektů vstupního parta slouží jako garáž se vstupem, v druhém je navržen pokoj pro hosty, dětský pokoj a koupelna. Z obou objektů vede do spodního parta schodiště. Protipólem k dvěma malým objektům horního patra jsou otvory ve střeše s průhledem do patra spodního, které pomáhají k lepšímu prosvětlení tohoto patra.

Patro spodní je navrženo na půdorysu obdélníku. Polovina plochy parta je vyčleněna jako obývací pokoj se zázemím. Na tuto část navazují ložnice rodičů a obě tyto části mají přístup na terasu s bazénem.

Rodinný dům v Petrovicích Kay River Lofts
single-projekt.php