Rekonstrukce a dostavba Radlická

Architektura

di5 / M. Votřel, T. Lohniský / 2010

Kategorie

Občanské stavby

Lokalita

Praha

Investor

Altstaedter Investments, a.s.

Náklady

120 mil. Kč

Ocenění

2. místo ve vyzvané architektonické soutěži

Architektonická soutěž

Lokace stávajícího průmyslového objektu je výjimečná svým umístěním na rozhraní kompaktní uliční zástavby a starého parku, jehož mohutná zeleň dům doslova pohlcuje. Energie střetu těchto dvou světů využíváme a dostavbu objektu pojímáme jako hybridní objekt, ve kterém se oba elementy – dům a park – vzájemně prolínají. Ze stávajícího objektu vyrůstá jeho rigidní konstrukční rastr, který je následně organicky vyplňován ozeleněnými objemy, evokujícími prorůstání zeleně do objektu.

Ve stávajícím objektu jsou umístěny administrativní plochy, dostavované objekty jsou využity zejména pro bydlení – většinu plochy tvoří byty a jednotky dlouhodobého ubytování. Celkem je v objektu navrženo 4400m2 administrativních ploch, 2100m2 ploch pro bydlení a 650m2 ozeleněných teras.

Dostavba Výstaviště Praha Holešovice Poliklinika Děčín
single-projekt.php