Poliklinika Děčín

Architektura

di5 / T. Lohniský, J. Nováková / 2012

Kategorie

Inovace, Občanské stavby

Projekt

di5 / T. Lohniský, J. Nováková / 2012

Investor

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín

Náklady

160 mil. Kč

Architektonická studie

Studie řeší adaptaci stávajícího provozu na administrativní budovu formou celkové rekonstrukce. Do objektu by měl být umístěn Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Děčín a Česká správa sociálního zabezpečení – Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín. V rámci rekonstrukce dojde k změně dispozice a to především formou změny příček a úpravou prostoru vstupní haly. Bude vybudováno nové centrální schodiště s výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dojde k obnově původní historické fasády a kompletní výměně výplní otvorů. Schodišťové a výtahové sekce a střešní nástavby budou obloženy tahokovovým pozinkovaným obkladem.

Alternativně pak studie navrhuje vznik konferenčního sálu se zázemím pomocí zastřešení stávajícího vnitřního atria membránovou konstrukcí z ETFE.

V oblasti TZB studie objekt řeší jako aktivní dům s využitím tepelných čerpadel napojených na Labe a vybavení objektu rekuperačním větráním a fotovoltaickou elektrárnou.

Rekonstrukce a dostavba Radlická Adaptace budovy Bolzanova
single-projekt.php