Adaptace budovy Bolzanova

Architektura

B. Bačuvčík / 2009

Kategorie

Občanské stavby

Projekt

di5 / J. Becková, J. Nováková, J. Šmídová, S. Gallovičová, R. Hamouz / 2009-2011

Realizace

2011 - 2012

Statika

di5 / J. Volejník

Lokalita

Praha

Investor

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Hlavní budova pochází z přelomu 19. a 20. století jako obytný dům s bohatou interiérovou i vnější výzdobou. Samotný objekt je šestipodlažní, podsklepený a s částečně využitým podkrovím. V dvorní části v severozápadním rohu se nachází přízemní jednopodlažní objekt původních garáží. V pozdějších obdobích dům prošel několika etapami modernizací. Obytná funkce byla změněna a v poslední době sloužil objekt k čistě administrativním účelům.

Stávající návrh se zabývá adaptací objektu na nestátní zdravotnické zařízení bez dlouhodobého pobytu pacientů. Architektonické zásahy do objektu jsou minimální. Z ulice je do objektu navržen nový vstup na ose fasády. Největším zásahem do vzhledu domu je přístavba sdružené výtahové a instalační šachty ve dvoře. Garáže ve dvoře jsou adaptovány na komerční prostory s prosklenými výkladci.

V objektu je navržena lékárna se zázemím, ordinace lékařů a stomatologů, laboratoř, administrativní část s kancelářemi a zasedací místností, operační sál s příslušenstvím včetně odpočinkových prostor pro pacienty po zákroku a pracoviště lékařů a sester. Pro pacienty jsou navrženy pokoje se společným hygienickým zázemím. V každém NP je nově navrženo sociální zázemí pro klienty a pro zaměstnance.

Poliklinika Děčín Rekreační areál Panstvíčko
single-projekt.php