Rodinný dům Pod ořechem

Architektura

E. Rybníčková

Kategorie

Rodinné domy

Projekt

E. Rybníčková

Realizace

2007

Investor

soukromá osob

Dům je postaven na pozemku o výměře 329 m2, uprostřed kterého stojí vzrostlý ořech, v zástavbě malých rodinných domů a vilek. Hmotové řešení tak vychází z požadavku na co nejmenší zastavěnou plochu a drobnější měřítko. Část domu je dvoupodlažní s pultovou střechou, část do ulice je jednopodlažní. I vzhledem k vysokému procentu zastavění parcely jsou obě střechy řešeny jako zelené se schopností absorbovat srážkové vody. Na fasádách jsou připraveny pozinkové konstrukce pro popnutí zelení. Je zde navrženo teplovzdušné vytápění se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, což výrazně zkvalitňuje vnitřní prostředí a nedochází ke ztrátám tepla větráním. Díky zvolené koncepci je tepelná ztráta domu tak nízká, že by ji mělo zcela pokrýt i jen vytápění v krbu, který je umístěn v hlavním obytném prostoru (to se ale ještě ukáže). Barevné řešení interiéru je decentní až strohé, což výhledově umožní měnit barevné ladění pouze pomocí doplňků. Jsou voleny světlé barvy, aby se prostor opticky zvětšil. Byl kladen důraz na co nejsnazší údržbu domu, proto jsou podlahy v hlavním obytném podlaží epoxidové lité, bezesparé, v přesně zvoleném teplém odstínu světlé šedé. Doplňkovými materiály jsou nerez, světlý keramický obklad v koupelnách a bílá na dveřích, zárubních, stěnách, parapetech…

BD Eldorádo Rodinný dům Chaloupka
single-projekt.php