Rodinný dům Troja

Architektura

T. Lohniský / 2008

Kategorie

Rodinné domy

Projekt

T. Lohniský, J. Becková / 2008

Realizace

2010

Lokalita

Praha 8

Investor

soukromá osoba

Na levém vltavském břehu se nedaleko přírodní rezervace Velká skála a ulice Trojská nachází dvoupodlažní rodinný dům. Hmota domu je rovnoběžná s komunikací a je částečně zapuštěna do svahu. Směrem do zahrady se pak dům natáčí za sluncem a vytváří tak dynamický půdorysný tvar výseče mezikruží. Tuto dynamickou formu doplňuje vřetenové ocelové schodiště se stupni z ohnutého plechu. Ve svých vertikálách je dům naopak puristický a reaguje tak na okolní pseudo-funkcionalistickou výstavbu.

Dispoziční schéma je založeno na dobré propojenosti různých provozů při zachování oddělení soukromé a polosoukromé části bytu, na dobrém komunikačním a vizuálním propojení se zahradou a ideální orientaci ke světovým stranám a nabízí zajímavé výhledy z pozemku. Konstrukčně se jedná o jednoduchý dvoutrakt, jehož nosný systém je podélný stěnový. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z vápenopískových cihel. Nosná konstrukce střechy a stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Vnitřní schodiště je tvořeno půlkruhovými železobetonovými monolitickými rameny.

Rodinný dům v Loděnici Bytové domy Uhříněves
single-projekt.php