Bytové domy Uhříněves

Architektura

di5 / T. Lohniský, A. Szóstko-Budzińska, M. Janota, Z. Vonešová / 2008-2019

Kategorie

Bydlení

Projekt

di5 / T. Kainrath, Z. Vonešová, S. Gallovičová, K. Martínek, V. Senešová, Z. Barth / 2009-2019

Realizace

2015 – současnost

Statika

di5 / O. Srb, J. Volejník

Lokalita

Praha 22

Investor

Vivus Uhříněves s.r.o.

Náklady

2 mld. Kč

Hlavní urbanistický princip návrhu spočívá ve vytvoření plnohodnotného městského prostoru se všemi jeho složkami a náležité odstupňování jejich důležitosti – od hlavních veřejných prostor náměstí až po prostory privátní.

Vzniká řádková struktura obytných domů, jejíž natočení vychází z optimalizace oslunění bytů. Tato struktura je pak narušena hlavní osou areálu, městskou třídou vytvořenou ze stávající komunikace, v jejímž středu leží nové náměstí. Prostory mezi bloky jsou poloveřejné a vyznačují se rozdílnou výškovou úrovní. Ulice jsou řešeny jako široké třídy s vysokou zelení a parterem doplněným o drobné obchody či provozovny.
Návrh zeleně reaguje na urbanismus, jeho strukturu a ideu funkčních zón od privátních zahrádek až po veřejné prostory. V celém areálu je navržena výsadba vzrostlých stromů a keřů jak ve zpevněných, tak v travnatých plochách, které stejně jako domy sbíhají v pásech směrem k hlavní silnici Ke Kříži.
Architektonické řešení je střídmé a jednoduché, zároveň však dostatečně výrazné pro jasnou identifikaci souboru v rámci Prahy. Ve výsledné bytové skladbě převažují menší jednotky, které slouží například jako startovní bydlení pro mladé rodiny.

Rodinný dům Troja Waltrovka III
single-projekt.php