Waltrovka III

Architektura

di5 / T. Vaňková, M. Votřel, M. Janota / Šépka architekti / J. Šépka, J. Bárta / T. Lohniský, E. Brandová / 2016

Kategorie

Architektura, Bydlení

Lokalita

Praha 5

Investor

Penta Investments, s.r.o.

Bytový komplex s administrativou urbanisticky navazuje na stavbu ČSOB, která evokuje kru plující v zeleni. Navrženy jsou tvarově příbuzné objekty plující údolím, které mezi sebou nechávají dostatek parkově pojatého prostoru, a odstupují od nevlídné Radlické ulice.

Soubor, jenž do sebe integruje rezidence i administrativní budovu, je cloněn od rušné ulice skleníkem. Skleník by umožnil pěstovat zeleninu a přebytečné teplo využít jako zdroj pro vytápění kanceláří. Menší blok s byty navazuje na větší kru a propojuje dříve realizované etapy Waltrovky. Skleník s protihlukovou stěnou je protažen i před menší blok. Krajina a topografie tím jsou respektovány a posíleny.

Koncept klade důraz na zvolení správného měřítka jednotlivých objektů a rozlišení veřejných a soukromých ploch. Celou platformou rovnoběžně s Radlickou prochází ulice přístupná pěším, na které jsou umístěna dvě náměstí se službami. Kavárny, restaurace, drobné služby, ale případně i školka vytvoří příjemné klasické městské bydlení. Tímto způsobem je také jasně definován veřejný prostor.

Bytové domy Uhříněves Budova ČEZ D3
single-projekt.php