Budova ČEZ D3

Architektura

M. Votřel, B. Kainrathová, A. Szóstko-Budzińska / 2009-2010

Kategorie

Administrativa

Projekt

T. Minka, K. Slach, S. Gallovičová, J. Šmídová, M. Votřel, B. Kainrathová, J. Volejník, P. Vaňková / 2009-2011

Realizace

2010-2011

Statika

di5 / T. Minka

Lokalita

Praha 4

Investor

ČEZ Správa majetku s.r.o.

V přímém sousedství administrativního centra BB Centrum se v ulici Duhová nachází šestipodlažní kancelářská budova. Hmota budovy půdorysně i výškově navazuje na sousední budovu D2 a zároveň svým tvarem reaguje na přilehlou rychlostní komunikaci – jižní fasáda jinak pravidelného kubického objektu se plynulou křivkou stáčí do směru paralelního s rychlostní komunikací.

Fasádu, tvořenou kombinací prosklených ploch a obkladu z hliníkového plechu antracitové barvy, protíná betonově šedý kubus s celoprosklennými čely, který ukrývá vertikální komunikační jádro. Objekt obsahuje 3109 m2 kancelářských ploch. Parkování je umístěno v podzemních podlažích objektu a v parteru, celkem je k dispozici 89 stání. Konstrukční systém budovy je sloupový s lokálně podepřenými stropními deskami. Suterény objektu jsou tvořeny železobetonovou hydroizolační vanou.

Objekt je navržen s důrazem na optimalizaci kvality vnitřního prostředí ve vazbě na ekonomickou náročnost provozu budovy. Budova je maximálně chráněna proti působení tepelného záření od oslunění. Stínící konstrukce, tvořená vodorovnými hliníkovými lamelami, zároveň zdůrazňuje zakřivení jižní fasády a opticky působí jako ochranný štít směrem k rychlostní komunikaci.

Waltrovka III Hlavní správa ČEZ a.s.
single-projekt.php