Hlavní správa ČEZ a.s.

Architektura

di5/ J. Dvořák, P. Lošťák, P. Matyáš, T. Minka / 1999

Kategorie

Inovace, Administrativa

Projekt

di5/ P. Lošťák, T. Minka, P. Holub, S. Gallovičová / 1999-2000

Realizace

2001-2002

Statika

di5 / T. Minka

Lokalita

Praha 4

Investor

VSB a.s., ČEZ a.s.

Náklady

600 mil. Kč

Ocenění

Stavba roku 2002, čestné uznání v soutěži O vynikající betonovou konstrukci 2001-2002

V sousedství malého parku u dálnice D1 směrem na Brno stojí osmipatrová budova centrály energetické společnosti ČEZ. Budova se skládá ze dvou křídel – hlavního, vyššího traktu, orientovaného na osu parku, a na něj kolmo navazujícího nižšího, kratšího křídla. Obě křídla jsou spojena šestipodlažním proskleným vstupním atriem a dvěma komunikačními věžemi, viditelnými z dálnice. Společný vestibul tvoří součást hlavní dominanty budovy – proskleného vstupního atria se strukturálním zasklením na tahové nosné konstrukci.

Rozdělení budovy na dvě křídla odpovídá osově symetrické rozmístění výtahů do dvou šachet, umožňujících snadnější orientaci v budově. Tento záměr podporuje zavedení přírodního světla do prostoru hlavního schodiště, a to jak přes částečně prosklené dveře výtahů, tak i přes velké okno na vrcholu schodiště a plně prosklenou vstupní halu. Obvodový plášť je buď zavěšen na betonový parapet, nebo velkoplošně předsazen před nosnou konstrukci. Jižní fasáda je navíc opatřena samonosným předsazeným systémem stínících lamel, který zabraňuje přehřívání fasády a přerušuje tepelný tok po fasádě směrem vzhůru. Stavba byla oceněna prestižním titulem Stavba roku 2002.

Budova ČEZ D3 Rekonstrukce lakovny
single-projekt.php