Rekonstrukce lakovny

Architektura

di5 / T. Vaňková, M. Janota, M. Višňová / 2018

Kategorie

Architektura, Občanské stavby

Projekt

di5 / F. Hegner, K. Martínek, T. Vyšohlíd / 2018 - 2019

Statika

di5 / O. Srb, V. Klíma, I. Sengerová

Lokalita

Mladá Boleslav

Investor

Škoda Auto a.s.

Náklady

60 mil. Kč

Stávající objekt lakovny Středního odborného učiliště Škoda Auto je složen z několika budov, které byly vybudovány v průběhu 20. století. Rekonstrukce se snaží maximálně využít stávající stav, a zároveň jeho mnohdy překomplikovaný vnější vzhled očistit od přístavků.

Dvě haly a dvoupatrová budova se zázemím jsou nově propojeny centrálním tubusem – komunikací, která vede napříč celým objektem. Podstatně se tím zjednoduší provoz, logičtější jsou i návaznosti na exteriér. Hranolová hmota tubusu má téměř čtvercový průřez, jehož začátek a konec je navržen jako prosklený. Kontrastně k provozním objektům je hranol opláštěný předoxidovaným titanzinkovým plechem přírodní černošedé barvy. Vnitřní i vnější povrch tubusu je na stěnách, podlaze a stropu opatřen epoxidovou stěrkou světle šedého „betonového“ vzhledu, která spolu s lineárním střešním světlíkem a dvojicí ocelových schodišť podtrhuje průmyslový ráz budovy.

Hlavní správa ČEZ a.s. Náměstí v Klatovech
single-projekt.php