Náměstí v Klatovech

Architektura

di5 / M. Votřel, T. Lohniský, P. Lošťák / 2011

Kategorie

Občanské stavby

Lokalita

Klatovy

Investor

Město Klatovy

Náklady

30 mil. Kč

Hlavním principem návrhu je propojení třech samostatných prostorů – samotné plochy náměstí, přilehlé Divadelní ulice a relativně nezávislého radničního dvora. Zároveň ale zachovává diferenciaci funkcí, která vychází již ze samotného zadání. Současné využití náměstí, tedy běžný pobyt, trhy a hromadné akce, doplňuje o možnost pořádat výstavní akce.

Základní charakteristikou návrhu je respektování ortogonálního vzoru historické dlažby a kašny ve středu náměstí. Dalším důležitým aspektem je snížení počtu parkovacích míst a jejich uspořádání po obvodu náměstí. Na náměstí jsme pro navrhli větší množství univerzálních lavic o rozměru 2×2 metry. Pro běžné pobytové využití budou uspořádány do osmi intimnějších prostorů kolem centrálního čtverce s původní kašnou. Z univerzální lavic se dají poskládat prodejní stánky pro potřeby konání tržiště nebo jedno či více pódií pro hromadné akce. Vždy s respektem k ortogonalitě dlažby. Prostor Divadelní ulice je pojat jako klidová zóna, doplněná stromy a vodním prvkem. Po odstranění objektu toalet nabízí radniční dvůr vzhledem ke svému tvaru a výškovému uspořádání prostor pro instalaci hlediště se sezónním využitím. Jako jeviště by sloužila plocha průchodu směrem k hradebnímu okruhu.

Rekonstrukce lakovny Labe Aréna
single-projekt.php