Soubor rodinných domů v Černolicích

Architektura

di5 / P. Kabíček / 2018

Kategorie

Architektura, Rodinné domy

Projekt

di5 / P. Kabíček, O. Souček/ 2019

Realizace

odhad 2020

Lokalita

Černolice

Investor

soukromá osoba

Náklady

50 mil. Kč

Obytný soubor je umístěný ve východní části obce Černolice. Jedná se o soubor šesti rodinných domů, umístěných na svažitém pozemku. Domy nabízejí výhledy do krajiny, hlavně na přírodní památku Černolické skály a na bohatě rozrostlou zeleň mezi okolními domy.

Zástavba v sousedství je rozvolněná, reagující na proměnlivý tvar svahu. Domy jsou vesnického charakteru, se sedlovou střechou.

Nový soubor se do tohoto prostředí snaží nenásilně vstoupit. Domy mají malou, +skoro čtvercovou půdorysnou plochu a jsou seskupeny tak, aby mezi nimi vznikal co největší volný prostor vyplněný zahradami. Vznikají tak pro oblast specifické průhledy zástavbou podporující pocit volného prostoru v přírodě.

Interiéry jsou tvarovány dle výhledů do okolní krajiny. Centrem dispozic jsou velkorysé obývací pokoje s prosklenými plochami do prostoru zahrady.

Rodinný dům v Dubči Dostavba Průmyslového paláce
single-projekt.php