Dostavba Průmyslového paláce

Architektura

di5 / T. Lohniský, M. Votřel, R. Hamouz, P. Lošťák, T. Minka / 2010

Kategorie

Inovace, Občanské stavby

Lokalita

Praha 7

Investor

Hlavní město Praha

Náklady

100 mil. Kč

Ocenění

5. místo v soutěži ČKA

Návrh vychází z původního řešení autorů B. Münzbergera a F. Prášila a zbavuje Průmyslový palác dodatečných hmot přístaveb, které byly v průběhu let k paláci dostavěny.

Zbouráním vstupního foyeru z 50-tých let a opětovným odhalením dvou krajních polí bočních lodí navazujeme přímo na původní řešení autorů objektu. Primární nosný systém konstrukce zastřešení haly tvoří repliky původních trojkloubových příhradových vazníků nově ze svařované oceli. Tvar vnější konstrukce je odvozen od původního, kde se uplatňuje i původní tvar mohutných pylonů při boční západní fasádě. Pro zastřešení je použita ETFE fólie ve 3 vrstvách v kombinaci menšího počtu průhledných polí a většího počtu z neprůhledných mléčných fólií.

Podchody, které plynule navazují na budovu Průmyslového paláce, jsou zahloubené pod úroveň terénu a jsou navrženy pouze s obvodovými nosnými prvky bez vnitřních podpor, profil podchodů je elipsovitý. Tubusy podchodu umožňují několik vstupů před budovu, tak ale i třeba ke Křižíkově fontáně.

Soubor rodinných domů v Černolicích Centrum BORY MALL
single-projekt.php