Centrum BORY MALL

Architektura

di5 / Massimiliano FUKSAS Architects

Kategorie

Inovace

Projekt

Helika a.s.

Realizace

di5 / J. Volejník, J. Čejka / 2013

Statika

2013 – 2014

Lokalita

Bratislava, Slovenská republika

Investor

Bory Mall a.s

Objekt dle návrhu italského ateliéru architekta Massimiliana Fuksase bude sloužit jako nákupní centrum spojené se zázemím pro volnočasové aktivity a bude součástí nově budované městské čtvrti Bory v Bratislavě.

Na ploše 54 000 m2 je možné najít 190 obchodů, restaurací, kaváren a atrakcí pro děti. Svou velikostí plní funkci nadregionálního nákupního centra. Zajímavým prvkem interiéru je světlo, jelikož celý objekt je pomocí světlíků prosvětlen denním světlem, které pak vytvářejí vzdušnější a prostornější nákupní pasáže.
Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet s jedním podzemním podlažím, sníženým přízemím a dvěma nadzemními podlažími. Vzhledem k velikosti objektu je konstrukce rozdělena na nezávislé dilatační celky. Pro omezení smršťování jsou navrženy smršťovací pásy.
Hlavním úkolem bylo na vybraných dilatací řešení statického výpočtu vodorovných konstrukcí a vypracování podrobných výkresů výztuže svislých a vodorovných konstrukcí.

Dostavba Průmyslového paláce Vládní budova v Beninu
single-projekt.php