Vládní budova v Beninu

Architektura

M. Votřel, T. Lohniský, P. Lošťák / 2012

Kategorie

Inovace, Administrativa

Lokalita

Cotonou, Benin

Investor

Republika Benin

V hlavním městě Beninu slunce svítí ze všech stran, proto bylo pro návrh již v počátku zásadní uvažovat nejen nad regulací vnitřního klimatu a míry oslunění, ale i nad možnostmi získávání a využití sluneční energie.

Jednoduchá 17-ti patrová budova je rozehrána proměnlivou kompozicí hydraulicky řízených panelů inteligentní předsazené fasády. Zrcadlový povrch částečně transparentních panelů při různém natočení zobrazuje fragmenty svého okolí a geometricky jednoduchá fasáda tak získává další rozměr. Vnější povrch stínících panelů funguje jako fotovoltaická elektrárna. Sluneční energie dopadající na plášť budovy je tedy buď odražena, nebo přeměněna na energii elektrickou, využitelnou pro vnitřní provoz – zejména pro ventilaci objektu. Předsazená fasáda tedy nejen eliminuje přehřívání interiéru, ale rovněž zlepšuje energetickou bilanci budovy. Za ní je pak skryta vlastní prosklená fasáda objektu, která již není vystavena přímému slunečnímu záření. Díky tomu může být fasáda tvořena lehkým fasádním systémem s jednoduchým zasklením a nízkými pořizovacími náklady. Fasáda je tvořena pevnými a otvíravými prvky ve variabilním poměru. Nároží budovy jsou po celé výšce prostoru mezi fasádami ozeleněny keři a stromky rostoucími v kontejnerech. Zeleň funguje jako filtr mezi exteriérem a interiérem a zpestřuje plášť budovy i její vnitřní prostory. Vyšší investiční náklady do stínící a fotovoltaické technologie budou v průběhu využívání budovy vyrovnány nižšími provozními náklady.

Centrum BORY MALL Port Karolína
single-projekt.php