Středoevropské fórum Olomouc

Architektura

Šépka architekti / J. Šépka, V. Derner / 2009

Kategorie

Občanské stavby

Projekt

di5 / P. Lošťák, T. Lohniský / 2009-2012

Lokalita

Olomouc

Investor

Ministerstvo Kultury ČR - Muzeum umění Olomouc

Řešení proluky v sousedství Muzea umění navíc v bezprostřední návaznosti na dominantu protějšího kostela Panny Marie Sněžné, je nelehkým úkolem. Jedná se o nejužší místo ve středu historické části Olomouce, které v sobě snoubí dva světy. Na jedné straně je to drobné měřítko středověké parcelace, na straně druhé zde začíná velké měřítko paláců, církevních a vojenských objektů Předhradí. Velikost objektů a samozřejmě smysl koncepce je v takto složité situaci naprosto klíčovým momentem.

Koncepce se pokouší čerpat inspiraci z obou měřítek, z obou protikladných světů. Drobnější velikost se uplatňuje respektováním všech pěti parcel. Opakováním stejné výšky říms i střech u jednotlivých domů se řada sceluje a vzniká tak dojem jednoho areálu, který navazuje na přilehlý objekt Muzea umění, tedy na velké měřítko. Rozčlenění nového muzea do jednotlivých objektů není formálním aktem, jenž by pouze předstíral kulisu pěti staveb, ale díky nutnému oddělení jednotlivých funkcí jako jsou výstavní sály, knihovna, vstupní dvorana nebo knihkupectví a občerstvení se forma rozdělení nabízela automaticky. Rozdílná délka jednotlivých domů reaguje na různou velikost požadovaných funkcí.

Kay River Lofts Marina N
single-projekt.php