Terminál VRT Jihlava

Architektura

Weston Williamson + Partners Ltd, EGIS Structures et Environnement, EGIS Batiments International, di5 architekti a inženýři.

Kategorie

Urbanismus, Soutěže

Realizace

Architektonická soutěž

Investor

Správa železnic, státní organizace.

Jako člen širšího mezinárodního týmu jsme se zúčastnili architektonické soutěže na podobu nového VRT terminálu v Jihlavě, který vypsala Správa železnic. Pracovali jsme ve spolupráci s britskou společností Weston Williamson + Partners a francouzskou společností EGIS.

Zadáním bylo zpracování urbanistického, dopravního a architektonického řešení přestupního terminálu v Jihlavě, na nově plánované trati vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Brnem.

Náš návrh řeší složité výškové vazby v území a opírá se o použití udržitelných materiálů a technologií.

Porota ocenila celkové architektonické řešení terminálu, jak interiéru tak exteriéru a náš návrh postoupil do druhého kola. Na ocenění jsme v těžké konkurenci 25 návrhů bohužel nedosáhli.

Koncept našeho návrhu se odvíjí od centrálního prostoru – „srdce“ – terminálu.

Toto centrum je vloženo přímo do křížení tras VRT a lokální dráhy. Na „srdce“ stanice pak navazuje symetricky řešené širší území a zázemí terminálu. Symetrické schéma zkracuje docházkové vzdálenosti, usnadňuje orientaci a vytváří přirozenou dominantu.

Návrh se zaměřuje na vytvoření měkkého prolnutí železniční infrastruktury a okolní krajiny.

Náročnou topografii terénu, velké výškové rozdíly mezi zadanou trasou VRT a stávající lokální tratí, řešíme nalezením střední výškové úrovně, na kterou umísťujeme hlavní halu terminálu.

Objem budovy terminálu pozvolně klesá od úrovně estakády VRT ke stávajícímu terénu a spojuje se s ním. Vytváří rozhraní mezi železniční infrastrukturou a okolním prostředím. Výtvarná forma terminálu je inspirována vertikální cirkulací cestujících a provozem uvnitř stanice, což reflektuje dřevěná žebrovaná fasáda vytvářející proměnlivou dynamickou hru světla a stínu.

Úroveň terénních úprav a veřejného prostranství se zdvihá tak, aby se setkala s nově navrženou úrovní odbavovací haly. Vytváří tak jasné, intuitivní a bezbariérové přístupy ke stanici, které jsou přirozeně začleněny do přírodních biokoridorů a navržených pěších a dopravních tras v širším území.

Bytový dům Františka Diviše
single-projekt.php