sportcentrum Třebotov 680.jpgsportcentrum Třebotov C:fakepathview_1 kopie.jpgsportcentrum Třebotov 676.jpgsportcentrum Třebotov C:fakepathorto.jpgsportcentrum Třebotov 679.jpgsportcentrum Třebotov 683.jpgsportcentrum Třebotov C:fakepath-1.jpgsportcentrum Třebotov 674.jpgsportcentrum Třebotov 675.jpgsportcentrum Třebotov 677.jpgsportcentrum Třebotov 682.jpg

sportcentrum Třebotov

architektura: di5 / Tomáš Lohniský / 2010
projekt: di5 / Tomáš Lohniský / 2011
realizace: studie 2010
investor: INROOS s.r.o.
náklady: 180 mil. Kč


Urbanismus
Pozemek se nachází ve vesnickém intravilánu na okraji chráněné krajinné oblasti Český kras. Areál je napojen na místní síť obslužných komunikací. Svým architektonickým řešením se jednotlivé objekty stávají spíše součástí krajiny a tím vytvářejí přirozenou dominantu této části obce. Funkce areálu je společenská, naučná a sportovní. Část pozemku je využita pro výstavbu rodinného domu.
Architektura a parter
Cílem této studie bylo vytvořit kvalitní společenské a sportovní zařízení, které by se stalo přirozenou součástí krajiny Českého krasu v obci Třebotov. Vzhledem k rozměrům provozů a velikosti archetypu domu oblasti byl zvolen koncept krajinného objektu, který je pouze součástí modelace terénu a vizuálně působí pouze pomocí přirozených linií a hmot. Měřítko budov je přes jejich objemy drobné a jsou vnímány jako horizontální zářezy v terénu. Střechy jsou zelené a svou orientací umožňují existenci společenstev teplomilné stepi. Parter je rozdělen do tří základních zón. Jedná se o zcela veřejnou část pozemku, sloužící jako park s naučnou stezkou Českého krasu a arboretem, část tenisových kurtů a část privátní.
Dispozice
Provozní členění odpovídá přibližně členění parteru. Ve vazbě na veřejnou část pozemku je situována expozice českého krasu, skleník s živým hmyzem a v podzemí pak výstava sbírek hmyzu. Na provoz muzea navazuje restaurace doplněná bowlingem a na tu pak sportovní hala se šatnami, wellness a potřebným zázemím. Ve vyšších patrech haly je pak umístěn bar pro sportovce, šatny pro venkovní kurty, kancelář a základní ubytovací jednotky pro personál.