Administrativní budova D3 500.jpgAdministrativní budova D3 501.jpgAdministrativní budova D3 502.jpgAdministrativní budova D3 C:fakepathDSC02543.JPGAdministrativní budova D3 498.jpgAdministrativní budova D3 C:fakepathDSC02546.JPGAdministrativní budova D3 495.jpgAdministrativní budova D3 496.jpgAdministrativní budova D3 497.jpgAdministrativní budova D3 C:fakepathIMG_1136.jpgAdministrativní budova D3 C:fakepathIMG_1139.jpgAdministrativní budova D3 C:fakepathIMG_1146.jpgAdministrativní budova D3 C:fakepathIMG_1141.jpgAdministrativní budova D3 513.jpgAdministrativní budova D3 C:fakepathIMG_1157.jpgAdministrativní budova D3 510.jpgAdministrativní budova D3 491.jpgAdministrativní budova D3 C:fakepathIMG_1150.jpgAdministrativní budova D3 512.jpgAdministrativní budova D3 505.jpgAdministrativní budova D3 492.jpgAdministrativní budova D3 506.jpgAdministrativní budova D3 493.jpgAdministrativní budova D3 509.jpgAdministrativní budova D3 503.jpgAdministrativní budova D3 494.jpgAdministrativní budova D3 508.jpg

administrativní budova D3

návrh: di5 / Martin Votřel, Barbora Kainrathová, Aga Szóstko-Budzińska / 2009-2010
projekt: di5 / Tomáš Minka, Karel Slach, Slávka Gallovičová, Jana Šmídová, Martin Votřel, Barbora Kainrathová, Jan Volejník, Petra Vaňková / 2009-2011
realizace: 2010-2011
investor: ČEZ Správa majetku s.r.o.
náklady: neuvedeny

 

Budova je situována na pozemku v ulici Duhová, v přímém sousedství administrativních budov D2 a BBC-E. Z jihovýchodní strany k pozemku přiléhá připojovací pruh rychlostní komunikace. Hmota budovy půdorysně i výškově navazuje na budovu D2 a zároveň svým tvarem reaguje na přilehlou rychlostní komunikaci - jižní fasáda jinak pravidelného kubického objektu se plynulou křivkou stáčí do směru paralelního s rychlostní komunikací. Základní objem budovy protíná hmota vertikálního komunikačního jádra - betonově šedý kubus s celoprosklenými čely. Fasáda objektu je tvořena kombinací prosklených ploch a obkladu z hliníkového plechu antracitové barvy. Před jižní a východní částí je předsazena stínící konstrukce s vodorovnými hliníkovými lamelami, zdůrazňující zakřivení jižní fasády a opticky působící jako ochranný štít směrem k rychlostní komunikaci.

Budova má tři podzemní a šest nadzemních podlaží, nejvyšší podlaží je řešeno jako ustupující. Objekt obsahuje 3109 m2 kancelářských ploch. Parkování je umístěno v podzemních podlažích objektu a v parteru, celkem je k dispozici 89 stání. Konstrukční systém budovy je sloupový s lokálně podepřenými stropními deskami. Suterény objektu jsou tvořeny železobetonovou hydroizolační vanou. Založení je provedeno plošně na základové desce. Hlavní konstrukční prvky - bíle lazurované železobetonové stropní desky a ocelobetonové sloupy - se ve své pohledové formě uplatňují i v interiérech. Objekt je navržen s důrazem na optimalizaci kvality vnitřního prostředí ve vazbě na ekonomickou náročnost provozu budovy. Budova je maximálně chráněna proti působení tepelného záření od oslunění.