vyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská  1200.jpgvyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská  1202.jpgvyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská  1204.jpgvyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská  1205.jpgvyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská  1206.jpgvyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská  1199.jpgvyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská  1198.jpgvyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská  1201.jpgvyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská 1207.jpgvyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská 1208.jpg

vyzvaná soutěž - úprava návrhu stavby BD Křivoklátská

návrh: di5 / Martin Votřel, Tereza Vaňková / 2014
investor: Czech Property Investments, a.s.


Návrh byl zpracován s důrazem na maximální zjednodušení původního hmotového řešení objektu za účelem vyšší ekonomičnosti stavby i provozu a soudobého architektonického výrazu. Zároveň bylo pracováno s editací hmoty objektu pro dosažení jedinečné siluety stavby a zdůraznění štíhlosti proporce. Z projektu byly odstraněny všechny zimní zahrady, rozsáhlé zasklené plochy a celkové velmi komplikované hmotvé řešení bylo výrazně zjednodušeno. Pro zajištění venkovní pobytové plochy ke každému bytu bylo zvoleno řešení se čtyřmi prostornými narožními pololodžiemi (k větším bytům) a dvěma menšími lodžiemi (k bytům menším) na každém typickém podlaží. Nárožní pololodžie zajišťují narozdíl od balkonů pocit soukromí uživatele, přičemž zásadně neprodražují obvodový plášť, nezvětšují obvod budovy a plochu ochlazovaných konstrukcí. Zároveň díky stavebně velmi jednoduchému zkosení přesahů stěn propůjčují objektu originální siluetu. Byty v nejvyšším podlaží disponují komfortními střešními terasami. K bytům ve vstupním podlaží náleží terasy na střeše nad 1.pp., přičemž v části plochy byla navýšena skladba pro možnost realizace ozeleněných ploch.
Byla zachována pozice hlavního vstupu do objektu z Křivoklátské ulice. Vedlejší vstup byl přesunut do kryté pasáže na severní fasádě objektu s ideální vazbou na MHD. Byla zrušena všechna předsazená schodiště na střechu 1.pp, která je vyhrazena pro venkovní pobytové plochy náležící k jednotlivým bytům v 1.np. Zachováno bylo pouze jedno schodiště k hlavnímu vstupu do objektu a bezbariérová rampa, jejíž geometrie byla uvedena do souladu s platnou legislativou.