dostavba Průmyslového paláce 745.jpgdostavba Průmyslového paláce C:fakepathView 0_1.jpgdostavba Průmyslového paláce 746.jpgdostavba Průmyslového paláce 747.jpgdostavba Průmyslového paláce C:fakepath�7 Výkres _ Layout2 kopie.jpgdostavba Průmyslového paláce 751.jpgdostavba Průmyslového paláce 748.jpgdostavba Průmyslového paláce 752.jpg

dostavba Průmyslového paláce

návrh: di5 / Tomáš Lohniský, Martin Votřel, Radek Hamouz, Petr Lošťák, Tomáš Minka / 2010
investor: Hlavní město Praha
náklady: 100 mil. Kč.
ocenění: 5. místo v soutěži ČKA


Návrh vychází z původního řešení autorů B.Münzbergera a F.Prášila a zbavuje Průmyslový palác dodatečných hmot přístaveb, které byly v průběhu let k paláci dostavěny. Zbouráním vstupního foyeru z 50.tých let a opětovným odhalením dvou krajních polí bočních lodí navazujeme přímo na původní řešení autorů objektu. Primární nosný systém konstrukce zastřešení haly tvoří repliky původních trojkloubových příhradových vazníků ze svařované oceli (původní konstrukce byla nýtovaná). Střešní plášť z ETFE fólie je vynesen lanovými vaznicemi, tento sekundární systém je tvořen dvěma vzájemně se stabilizujícími lany, které jsou spojeny táhly. Vnější nosná konstrukce je ze železobetových sendvičových stěn s tepelnou izolací, jejich tvar je odvozen od stěn původních. V těchto stěnách se uplatňuje i původní tvar mohutných pylonů při boční západní fasádě, které také obnovujeme. Konstrukce zastřešení - pro střešní plášť je v návrhu použita ETFE fólie ve 3 vrstvách v kombinaci menšího počtu průhledných polí a většího počtu z neprůhledných mléčných fólií. Důvodem pro tuto technologii je kromě elegantního vzhledu relativně nízká pořizovací cena a výsledná nízká celková hmotnost střešního pláště.

Principy rekonstrukce shrnujeme do těchto zásad:
- původní materiál nahrazujeme současným - místo litiny a železa ocel, místo zděných obvodových konstrukcí konstrukce železobetonové
- původní tvary konstrukcí zůstávají zachovány v původním duchu - vazníky, obvodové stěny

Podchod pod Průmyslovým palácem ke Křižíkově fontáně
Vlastní těleso podchodu je zahloubené pod úrovní terénu a navazuje na pozvolna se svažující rampu od vstupu do areálu. Tím je vstup do podchodu dobře viditelný již od místa vstupu do areálu výstaviště a návštěvník je do podchodu automaticky naveden. Samotné těleso vstupní brány nahrazujeme dvěma zploštělými pylony po stranách vstupu s LCD obrazovkami. Podchod je navržen pouze s obvodovými nosnými prvky bez vnitřních podpor, profil podchodu je elipsovitý. Pochozím povrchem v podchodu je bílá pražská mozaika, která v určité výšce na bocích plynule přechází v obklad ze stejného materiálu, který má stejný formát jako dlažba. Pod střední částí paláce jsou umístěna odbočení do obou křídel paláce. Samotné vstupy do bočních křídel paláce jsou od podchodu odděleny prosklenou stěnou, za kterou jsou umístěny šatny a WC s umývárnami. Z podchodu do hal vyúsťují na každou stranu dva tubusy se čtyřmi eskalátory a dále výtah pro invalidy. U Křižíkovy fontány vyúsťuje podchod dvěma tubusy přímo do tělesa fontány, v případě uzavření fontány z důvodu představení se použijí dva vnější tubusy, které obcházející těleso fontány do stran. Každý tubus je oddělen od podchodu prosklenou stěnou, v malém předsálí ještě v úrovni podchodu jsou umístěny šatny a WC s umývárnami pro návštěvníky. Návštěvníci musí v této části projít přes turnikety. Do každé z výstavních hal vyúsťují čtyři eskalátory a invalidní výtah. U Křižíkovy fontány vyúsťuje dvojice menších podchodů do míst, kde jsou zakončena dnešní velká terénní schodiště. Terénní úpravy u fontány srovnávají původní terén do tvaru vlny, která doplňuje amfiteátr z čela o další lavičky a zeleň. Původní objekt šaten a herce je zbourán a přesunut pod úroveň terénu, kde je funkční v potřebné době pro představení.