Středoškolská

Architektura

M. Ján, P. Skalická, J. Lorenc, T. Závodný

Kategorie

Architektura, Bydlení

Lokalita

Středoškolská ulice, Ostrava

Investor

Linkcity Czech Republic

Urbanisticky návrh vytváří objemy, které navazují na kontext, ale zároveň pomáhají definovat veřejný prostor ulic. V parteru vznikají chráněná zákoutí, která vnášejí do prostoru hierarchii a intimitu. Vzrostlá vegetace opticky doplňuje urbanistickou strukturu.

Hmoty domů svým uspořádáním formují veřejné, soukromé a polosoukromé prostory, které slouží individuální i komunitní skupině. Orientací a členěním objektů je umožněná průchodnost územím i dopad slunečních paprsků do vnitřních prostor bloku. Orientace domu S-J poskytuje výhled směrem do vnitrobloků, ale i do vzdálenějšího území na jih, kde se nachází hodnotná zeleň lemující komunikaci Rudnou.
Celkem v souboru, který se vine podél ostravské ulice Středoškolská, vznikne 240 bytů. Rezidenční funkci bude doplňovat několik obchodů a kavárna. Parter, jenž se mezi domy vine jako řeka, mění svůj charakter podle toho, zda slouží spíše rezidentům nebo širší veřejnosti. Návštěvník tak prochází sevřenějším vnitroblokem s dětským hřištěm, boulderovou stěnou nebo amfiteátrem až do partií zamýšlených i pro obyvatele z celého okolí, kde se nachází náměstíčko s kavárnou, komunitní zahrada, vodní prvky, umělecká díla nebo modelované pobytové trávníky.

Nádraží Nymburk Transformační centrum Ústeckého kraje
single-projekt.php