Nádraží Nymburk

Architektura

T. Korb, P. Skalická, E. Iepur, J. Lorenc

Kategorie

Architektura, Soutěže, Inovace

Projekt

F. Hegner, J. Macourek

Realizace

2023, soutěžní návrh

Lokalita

Nymburk

Investor

Správa železnic

Zúčastnili jsme se architektonické soutěže o podobu železniční stanice v Nymburku, jejímž zadáním bylo nejen řešení souboru nádražních budov, ale i návrh urbanistických návazností ve vztahu k městu.

Nové výpravní budově jsme vtiskli dynamický tvar, který asociuje rychlost a eleganci provozu na železnici. Slunolam hlavního objektu plynule přechází do zastřešení přístupových cest a pomáhá příchozím v orientaci – navádí je ke vstupu na nádraží a nástupiště. V návaznosti na objekty nádraží navrhujeme náměstí, živý veřejný prostor vhodný pro pořádání trhů, výstav, umisťování uměleckých děl.
Myslíme i na principy udržitelnosti: v nově koncipovaném náměstí umisťujeme suché poldry a vsakovací tělesa pro zadržování a vsakování vody.

Soubor staveb Krč Středoškolská
single-projekt.php