Soubor staveb Krč

Architektura

P. Kabíček, J. Lorenc, A. Chotěbor, D. Bezvorotnyaya, G. Khmelnytskyi, V. Osipova

Kategorie

Architektura, Bydlení, Administrativa

Projekt

Bydlení v kontaktu s přírodou.

Realizace

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Lokalita

Praha 4, Krč

Investor

Vivus Pankrác s.r.o

Řešené území se nachází u křížení Jižní spojky a ulice Vídeňská. Je součástí většího celku, plochy, která je od zbytku města oddělena intenzivními dopravními trasami. Ze severu se jedná o Jižní spojku, z východu o ulici Vídeňská, z jihu o železniční trať. Tyto dopravní tepny ohraničují podélné území ve směru východ- západ, které je pouze místně napojené na zbytek města a tvoří oddělený ostrov charakteristického prostředí. Z jihu území navazuje na zelenou plochu okolí Kunratického potoka.

Řešené území se nachází u křížení Jižní spojky a ulice Vídeňská. Je součástí většího celku, plochy, která je od zbytku města oddělena intenzivními dopravními trasami. Ze severu se jedná o Jižní spojku, z východu o ulici Vídeňská, z jihu o železniční trať. Tyto dopravní tepny ohraničují podélné území ve směru východ- západ, které je pouze místně napojené na zbytek města a tvoří oddělený ostrov charakteristického prostředí. Z jihu území navazuje na zelenou plochu okolí Kunratického potoka.

Soubor staveb Krč se skládá ze 3 budov: 2 bytové domy a administrativní budova. Urbanismus vychází ze stáv¬ajícího schématu fungujícího na pozemku: velké objemy budov plovoucí v prostoru. Na tento princip nový architektonický návrh navazuje. Zároveň vytváří hmotovou návaznost na vedlejší objekt bývalého pivovaru Fruta. Hlavní architektonickou hodnotou návrhu je propojení bydlení s jižní parkovou plochou.

Na řešené území umisťujeme 2 obytné domy (budova B,C) přibližně do stopy stávajících hal. Nové objekty zachovávají výraz samostatných plovoucích objemů v prostoru, které gradují směrem k hraničním dopravním komunikacím. Soubor doplňujeme o 3. objekt administrativní budovy (budova A). Ten umisťujeme na hranici s Jižní spojkou pro odstínění části hlukového zatížení. Objekt vnímáme jako přirozený do¬plněk v rámci proměny území na obytnou plochu. Bytové domy jsou přirozeně umístěny co nejdále od Jižní spo¬jky, na hranici se zalesněnou plochou. Hmoty domů jsou koncipovány jako částečně uzavřené městské bloky pro vytvoření odstíněného obytného prostředí od okolního hluku. Vnitrobloky jsou místně otevřeny do okolní zeleně pro zpřístupnění výhledů do okolní zalesněné krajiny.
Novým souborem vedeme komunikaci. Stávající trasu komunikace upravujeme tak, aby vedla až za hranicí obytných domů a tím jednoduše obsloužila veškeré objekty v souboru.

Bechyňovo náměstí Přibyslav Nádraží Nymburk
single-projekt.php