Státní opera Praha - 3D pasportizace 867.jpgStátní opera Praha - 3D pasportizace C:\fakepath\3D_AXO_HB_1 kopie.jpgStátní opera Praha - 3D pasportizace 866.jpgStátní opera Praha - 3D pasportizace 865.jpgStátní opera Praha - 3D pasportizace 868.jpgStátní opera Praha - 3D pasportizace 869.jpgStátní opera Praha - 3D pasportizace 870.jpg

Státní opera Praha - 3D pasportizace budovy

3D pasportizace budovy: di5 / Petra Vaňková, David Pivec, Jakub Novotný, Lucie Lehečková / 2012
investor: Ministerstvo kultury ČR


Dokumentace skutečného stavu objektu vznikla na objednávku Ministerstva kultury v roce 2012. Byly vyneseny objekty historické budovy Státní opery a administrativní budova SOP, která je součástí komplexu Národního shromáždění.

Na základě historické dokumentace a prvotní fotodokumentace vznikl 3D model obou objektů. Objekt byl poté osazen do geodetického půdorysného vytyčení a historická budova byla zaměřena metodou 3D scanování. Následně proběhla půdorysná a výšková korekce modelu a byly zapracovány další informace typu dispozičních úprav oproti původní dokumentaci, orientace dveří a pozice zařizovacích předmětů. Na základě 3D scanu byly vyneseny organické tvary historické budovy.

Výstupy z 3D modelu byly v závěrečné fázi vydány jako klasická 2D dokumentace. Investorovi byl digitálně předán i 3d model ve formátu DWF.

Pro lepší představu o výsledku pasportizace shlédněte následující prezentaci: Opera-3D