Klatovy 287.jpgúprava náměstí v Klatovech C:\fakepath\NM.jpgúprava náměstí v Klatovech 956.jpgKlatovy 288.jpgúprava náměstí v Klatovech C:\fakepath\__STANDARD_nadhled_2.jpgúprava náměstí v Klatovech 963.jpgúprava náměstí v Klatovech 964.jpgúprava náměstí v Klatovech 965.jpgúprava náměstí v Klatovech C:\fakepath\_standard_detail.jpgúprava náměstí v Klatovech 958.jpgúprava náměstí v Klatovech 959.jpgúprava náměstí v Klatovech 960.jpgúprava náměstí v Klatovech 961.jpgKlatovy 1f.jpgKlatovy 290.jpgKlatovy 291.jpgKlatovy 292.jpg

úprava náměstí v Klatovech

návrh: di5 / Martin Votřel, Tomáš Lohniský, Petr Lošťák / 2011 
investor: Město Klatovy
náklady: 30 mil. Kč

 

Hlavní principem návrhu je snaha o plnohodnotné využití všech veřejných prostor zájmového území. Prostory jsou již samotným zadáním rozděleny na tři základní oblasti - samotná plocha náměstí, přilehlá Divadelní ulice a relativně nezávislý radniční dvůr. Návrh počítá s diferenciací funkcí jednotlivých lokalit.

Plocha náměstí je v současnosti využívána pro tři základní funkce - běžné pobytové využití, využití pro trhy a využití pro hromadné akce. Studie počítá s doplněním o využití pro výstavní účely. Zásadním vstupem návrhu je nutnost respektovat ortogonální vzor historické dlažby a kašnu ve středu náměstí a dále potřeba částečně vymístit parkující automobily. Návrh racionalizuje uspořádání parkovacích stání po obvodu jádra náměstí a zjednodušuje geometrii výdlažby komunikace a chodníků

Běžné pobytové využití náměstí počítá s užitím velkého počtu univerzálních lavic o rozměru 2 x 2 metry, jejichž uspořádání respektuje historický rastr dlažby a vymezuje osm intimnějších prostor s drobnějším lidským měřítkem a jeden centrální čtverec s původní kašnou. Zpestření každého z těchto prostorů pak tvoří centrální vodotrysk integrovaný do dlažby. Pro využití pro tržiště se předpokládá vytvoření prodejních stánků z univerzálních lavic a jejich umístění do čtverců rastru. Využití pro hromadné akce předpokládá možnost sestavení jednoho nebo více pódií z prvků univerzálních lavic

Prostor divadelní ulice je pojat jako klidová zóna. Předpokládá se doplnění stromů a instalace vodního prvku v ose nižší úrovně uličky. Po odstranění objektu toalet nabízí Radniční dvůr vzhledem ke svému tvaru a výškovému uspořádání prostor pro instalaci hlediště se sezónním využitím. Jako jeviště by sloužila plocha průchodu směrem k hradebnímu okruhu.