Vítězná soutěž Krajského úřadu Karlovy Vary!

Vyhráli jsme soutěž o návrh Krajského úřadu Karlovarského kraje!

Urbanistické uspořádání stojí na třech pilířích. Prvním pilířem je snaha o co nejefektivnější provozní vazby mezi klíčovými budovami A, B a zastupitelským sálem: příprava na jejich vzájemné propojení. Věříme, že vytvořením jednotného (výchozího) uzlu se zlepší komunikace uvnitř budov i v rámci celého úřadu. Druhým pilířem je respekt ke kontextu místa, který je tvořený solitérními objekty jasně definovaných tvarů i rozměrů.

Více o projektu naleznete zde.

Příprava metodiky při schvalování nových jaderných elektráren Účast di5 na CADfóru 2023
single.php